அன்பு

நீரின்றி அமையாது
இவ்வுலகு-
அன்பின்றி மடியும்
இவ்வுலகு.

Advertisements