இந்திரா

நிலா காய்கிறது..
நேரம் தேய்கிற்து..
யாரும் ரசிக்கவில்லையே..
சின்ன கண்கள் மட்டும் உன்னை காணும்.

தென்றல் போகின்றது..
சோலை சிரிக்கின்றது..
யாரும் சுகிக்கவில்லையே..
சின்ன கைகள் மட்டும் உன்னை தீண்டும்.

காற்று வீசும் வெயில் காயும் காயும்..
அதில் மாற்றம் ஏதுமில்லையே..
வானும் மண்ணும் நம்மை வாழச்சொல்லும்..
அந்த வாழ்த்து ஓயவில்லை.
என்றென்றும் வானில்..

நிலா காய்கிறது.

இந்த பூமியே.. பூவனம்.
உங்கள் பூக்களை தேடுங்கள்.
இந்த வாழ்க்கையே சீதனம்.
உங்கள் தேவையை கேளுங்கள்.

Advertisements