வசந்தம்

மன்னனின் வரவை எண்ணி….
தழைத்து ஆடின மரங்கள்.

மன்னனின் வருகைக்காக…
பூக்களைத் தூவின கிளைகள்.

மாமன்னன் வந்தான்…
கிரகங்களின் தலைவன்…

உயிரின் ஆதாரமான முதல்வன்…
ஆயிரம் கை கொண்ட இறைவன்…

கதிரவன், சூரியன், ஆதவன் எண்ணும்
பெயர் கொண்டவன்.

Advertisements