பூக்கள்

1 (Custom)

பூக்கள் போதாதே!

மனிதம் இறந்து போனால்..

மகுடம் எதற்கிங்கே?

மண்ணில் புதைப்பதற்கா?

கண்ணீர் சிந்தும் இதயப்பூக்கள் தாருங்கள்

விண்ணில் நட்சத்திரமான உறவுகளுக்காக.

Advertisements