நெஞ்சம்

gurlzgroup__005

நெடுஞ்சாலை பேருந்து
நெரிசலில் சிக்கி
நிறுத்தத்தை தவறவிட்ட
சிறுமியைப் போல
நெஞ்சம் பதைக்கிறதே!
சொல்லவந்த சொல்லை
சொல்லாமல் மெல்ல
உன்னை கடந்து
செல்லும் போது.