புண் செய்தாய்..

முட்கள் தேவையில்லை
உன் சொற்களே போதும்
என்னை காயப்படுத்த..

Advertisements