உன்ன நெனச்சே..

கொட்டும் மழைக்காலம்
உப்பு விற்க போனேன்
காற்றடக்கும் நேரம்
மாவு விற்க போனேன்

அந்த வானம் அழுதா தான்
இந்த பூமியே சிரிக்கும்.
வானம் போல் சில பேர்
சொந்த வாழ்க்கையும் இருக்கும்.


படம்: அபூர்வ சகோதரர்கள்.

Advertisements