காதல் சடுகுடு

உன்னுள்ளம் நான் காண
என் ஆயுள் போதாது
என்னன்பை நான் சொல்ல
உன் காலம் போதாது
என் காதல் எனயென
உன் நெஞ்சு காணாது
ஆனாலும் என் முத்தம்
சொல்லாமல் போகாது.

கொண்டாலும் கொன்றாலும்
என் சொந்தம் நீதானே!
நின்றாலும் சென்றாலும்
உன் சொந்தம் நான்தானே!

படம் – அலைபாயுதே

Advertisements