சுவாசம்

சுவாசமாய் நிறைந்து கிடக்கிறாய்

தேடி கொண்டே இருக்கிறேன்

இருந்தும்…

மனதுக்குள் இசையாய் உலவுகிறாய்

வரிகள் மட்டும் மனப்பாடம்

இல்லை…

காதலாய்  பொழிகிறாய் என்னுள்

மழையின் ஈரம் காயாமல்

காப்பாய்…

நீயே…..

Advertisements